Cài đặt cảm biến áp suất lốp Chevrolet Camaro 2011

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Chevrolet Camaro 2011

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Chevrolet Camaro 2011 bằng máy Autel Maxisys MS906TS  tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Chevrolet Camaro 2011 bị lỗi 1 van  cảm biến áp suất lốp Hình ảnh quá trình cài đặt cảm biến áp suất lốp Chevrolet Camaro:  Màn hình máy Autel Maxisys MS906TS báo 1 van

countinue reading
, ,
Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne GTS 2008

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne GTS 2008

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne GTS 2008 với máy Autel Maxisys Pro MS908P tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Porsche Cayenne GTS bị lỗi 1 van cảm biến áp suất lốp Hình ảnh cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne GTS:  1 van cảm biến áp suất lốp đã

countinue reading
, ,