Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne Turbo S 2008

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne Turbo S 2008

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne Turbo S 2008 tại Việt Nam. Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne Turbo S 2008 Bảng đồng hồ taplo báo lỗi van cảm biến áp suất lốp. Hiển thị trên màn hình cho thấy xe bị lỗi 1 van cảm biến áp suất

countinue reading
, , ,
Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne GTS 2008

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne GTS 2008

Cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne GTS 2008 với máy Autel Maxisys Pro MS908P tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Porsche Cayenne GTS bị lỗi 1 van cảm biến áp suất lốp Hình ảnh cài đặt cảm biến áp suất lốp Porsche Cayenne GTS:  1 van cảm biến áp suất lốp đã

countinue reading
, ,