Lập trình cảm biến áp suất lốp Lexus GX470 2008

Lập trình cảm biến áp suất lốp Lexus GX470 2008

Lập trình cảm biến áp suất lốp Lexus GX470 2008 tại TP. Hồ Chí Minh. Lexus GX470 bị lỗi 1 van cảm biến áp suất lốp. Lập trình cảm biến áp suất lốp Lexus GX470 2008 Đèn cảnh báo lỗi cảm biến áp suất lốp hiển thị trên đồng hồ taplo xe. Chuẩn bị van cảm

countinue reading
, , ,