Lắp đặt cảm biến áp suất lốp TOYOTA Sequoia 2008

Lắp đặt cảm biến áp suất lốp TOYOTA Sequoia 2008

Lắp đặt cảm biến áp suất lốp TOYOTA Sequoia 2008, thay 1 van cảm biến áp suất lốp xe Toyota Sequoia 2008

cam-bien-ap-suat-lop-TOYOTA-Sequoia-2008-0
Lắp đặt cảm biến áp suất lốp TOYOTA Sequoia 2008
cam-bien-ap-suat-lop-TOYOTA-Sequoia-2008-1
Đèn báo hư cảm biến áp suất lốp trên đồng hồ táp lô
cam-bien-ap-suat-lop-TOYOTA-Sequoia-2008-1
Sử dụng Autel MaxiSys MS906TS, để đọc lại cảm biến áp suất lốp
cam-bien-ap-suat-lop-TOYOTA-Sequoia-2008-3
Sử dụng Autel MaxiSys MS906TS, để đọc cảm biến áp suất lốp
cam-bien-ap-suat-lop-TOYOTA-Sequoia-2008-4
Sử dụng Autel MaxiSys MS906TS, để đọc lỗi cảm biến áp suất lốp
cam-bien-ap-suat-lop-TOYOTA-Sequoia-2008-5
Sử dụng Autel MaxiTPMS TS508, để đọc van cảm biến áp suất lốp Toyota
cam-bien-ap-suat-lop-TOYOTA-Sequoia-2008-6
cam-bien-ap-suat-lop-TOYOTA-Sequoia-2008-7
cam-bien-ap-suat-lop-TOYOTA-Sequoia-2008-8
cam-bien-ap-suat-lop-TOYOTA-Sequoia-2008-9
Quá trình cài đặt hoàn tất, bàn giao xe lại cho khách hàng, cám ơn khách hàng đã tin tưởng cảm biến áp suất lốp của Autel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *